3 λόγοι που πρέπει να κάνετε Split Test στο Facebook

test split idweb

Είναι γεγονός πως οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το digital marketing, βρίσκονται σε μία συνεχή προσπάθεια να βελτιστοποιήσουν την προώθηση των προϊόντων τους. Ένα βοηθητικό εργαλείο, που έχει κατασκευάσει το facebook, είναι το split testing, ένα εργαλείο κατάλληλο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προκλήσεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης προώθησης δύο διαφορετικών διαφημίσεων και είναι ενσωματωμένο στο facebook.

 

Προσφέρεται δωρεάν

Εάν σαν επιχείρηση ήδη διαφημίζετε τα προϊόντα σας στην κοινωνική πλατφόρμα, τότε δεν έχετε να χάσετε τίποτα με το να χρησιμοποιήσετε το split test, καθώς αυτό δεν σας χρεώνει. Τα έξοδά σας θα είναι ίδια με πριν, καθώς οι διαφημίσεις στο facebookκοστολογούνται μέσω CPR.

Ειδικότερα, το Slip Test θα διαιρέσει το κοινό σε διαφορετικά ad sets και θα δοκιμάσει μία μεταβλητή, με απώτερο σκοπό να εξετάσει ποιες διαφημίσεις τρέχουν καλύτερα. Μέσω αυτού του εργαλείου η εταιρεία θα χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο budget στις διάφορες παραλλαγές των διαφημίσεων που αποφασίζει να τρέξει κάθε φορά.

Βελτιστοποιήστε το κοινό σας

Το Split Test σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε τη στόχευση του κοινού σας.  Μέσω του κοινωνικού δικτύου, σας δίνεται η δυνατότητα να στοχεύσετε με τη διαφήμιση σε διαφορετικό κοινό κάθε φορά, με αποτέλεσμα να βρίσκετε το κοινό εκείνο, στο οποίο η διαφήμισή σας αποδίδει το μέγιστο. Για παράδειγμα, η Adespresso θεώρησε ότι μέσω του split test, η διαίρεση των διαφημίσεων ανάλογα με τα στοιχεία των καταναλωτών και των ενδιαφερόντων τους, απέφερε μεγαλύτερα έσοδα στην επιχείρηση. Ακόμη και αν το εκάστοτε εικαστικό της διαφήμισης είναι πρωτοπόρο, όσο και το ίδιο το προϊόν, η στόχευση σε λάθος πελάτες σημαίνει συνήθως αρκετά χαμηλά αποτελέσματα.

Γνώση σημαίνει δύναμη

Το Split Test δεν εγγυάται πάντα θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά, θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις αποφάσεις σας σχετικά με το προϊόν. Με άλλα λόγια, συχνά, η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία σας είναι σωστή και επιφέρει αποτελέσματα, οπότε δε χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στην προώθηση των προϊόντων. Όμως, οι διαφημιστές δεν έχουν επίγνωση αυτής της εξέλιξης εάν δεν εφαρμόσουν το Split Test. Για παράδειγμα, δοκιμάζουν μια υπάρχουσα διαφήμιση που τρέχει εκείνη την περίοδο, εφαρμόζουν το split test, βλέπουν εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό και αν είναι αρνητικό, αυτό σημαίνει ότι η αρχική στρατηγική ήταν αποτελεσματική. Εν τέλει, το εργαλείο αυτό, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις πέρα από το να οργανώνουν την αποτελεσματικότερη στρατηγική, να κάνουν επιπλέον δοκιμές για να εμπλουτίσουν την υπάρχουσα στρατηγική τους.

Ανακεφαλαιώνοτας, γίνεται σαφές ότι το εργαλείο του facebook, το split test, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα των διαφημίσεων για τις επιχειρήσεις. Έτσι, το κάθε διαφημιζόμενο προϊόν απευθύνεται στο κοινό εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες προδιαγραφές του και επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα αποφέρει στην επιχείρησή σας καλύτερα αποτελέσματα και άρα, περισσότερα conversions.

Πηγή


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonCall us