ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDWEB ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Η εταιρική ταυτότητα είναι ο τρόπος που η επιχείρηση προβάλλει τον εαυτό της, όχι μόνο σε πελάτες αλλά και σε συνεργάτες, υπαλλήλους κ.τ.λ.
Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά εκδηλώνονται κυρίως με οπτικά μέσα.
  • Ένα δυνατο λογότυπο
  • Χαρακτηριστικά εταιρικά χρώματα
  • ‘Εντυπα με τα ίδια πρότυπα σχεδίασης
Μερικές ακόμα σημαντικές πτυχές της εταιρικής ταυτότητας είναι:
Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ίσως και το πιο σημαντικό. Είναι μια λέξη που αποτυπώνεται στη μνήμη του κοινού γι’ αυτό καλό θα είναι να διατυπωθεί εύκολα λεκτικά και γραπτά. Ο λόγος είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπορούν εύκολα είτε να μιλήσουν για την επιχείρηση είτε να ψάξουν την επωνυμία στο διαδίκτυο, είτε να γράψουν την επωνυμιά σε ένα χαρτί.
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Όπως η έντυπη μορφή επικοινωνίας είναι απαραίτητο να επικρατεί συνοχή και σε κάθε προβολή της σελίδας στο διαδίκτυο.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Μια επιχείρηση μπορεί να έχει συγκεκριμένο τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό της. Π.χ. κάποιες επιχειρήσεις ζητούν στους υπαλλήλους να είναι πολύ τυπικοί με το κοινό και κάποιες φορές τους ζητούν να είναι ιδιαίτερα φιλικοί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonCall us